fbpx

Afdragsfrihed

Afdragsfrihed er en låneform, hvor du midlertidigt undlader at afdrage på dit realkredit- eller banklån. Dette giver dig øget likviditet, da du kun betaler renter i den afdragsfrie periode. Afdragsfrie lån kan være fordelagtige for visse situationer som investeringer, hvor du forventer en højere afkast, eller i tider med midlertidige økonomiske udfordringer. Når den afdragsfrie periode udløber, skal du begynde at afdrage på lånet, hvilket kan øge dine månedlige udgifter. Det er vigtigt at overveje omhyggeligt, om afdragsfrihed er den rette løsning for din økonomiske situation.

Overvågning af realkreditlån

Ikke alle kreditforeninger er ens

Refinansiering af lån, som FlexLån® og CITA-baserede lån, er en vigtig proces, der påvirker renten og dine lånemuligheder.

Refinansieringsintervaller varierer afhængigt af lånetyper, og det er banken eller kreditforeningen, der bestemmer, hvornår refinansiering finder sted. Det er afgørende at være opmærksom på denne proces og tage stilling til, hvad der skal gøres ved næste refinansiering.

Ved refinansiering sælger kreditforeningen nye obligationer for at låne dig penge, og din rente fastsættes baseret på disse obligationers kurser. Profilændringer, afdragsfrihed og indfrielse til kurs 100 kan også drøftes ved refinansiering. Vær opmærksom på eventuelle omkostninger såsom kursskæringsgebyrer, der kan variere afhængigt af lånets type og varighed.

Er afdragsfrihed en god idé?

Idéen med afdragsfrihed

Afdragsfrihed giver dig mulighed for at undlade at betale af på dit lån i en bestemt periode. I stedet betaler du kun renter, bidrag (kreditforeningens administrationsgebyr) og eventuelle omkostninger ved refinansiering. Dette giver dig økonomisk fleksibilitet til at fokusere på andre økonomiske prioriteringer, som f.eks. at nedbringe dyrere bankgæld.

Prisen for afdragsfrihed på fastforrentede lån

Fastforrentede lån med afdragsfrihed indebærer, at der oprettes særlige obligationer, da investorerne er klar over, at du ikke afdrager i begyndelsen af lånet. Dette gør obligationerne mindre attraktive for investorer, hvilket resulterer i en dårligere kurs for dig som låntager. Derfor har du et større kurstab ved at vælge et fastforrentet lån med afdragsfrihed sammenlignet med et tilsvarende lån med afdrag.

Desuden har lån med afdragsfrihed en højere bidragssats, da kreditforeninger ofte anvender et tillæg til den normale bidragssats. Den nøjagtige sats kan variere afhængigt af den enkelte kreditforenings regler. Dette tillæg dækker den øgede risiko, som kreditforeningen løber, når din gæld ikke reduceres. Som følge heraf betaler du en højere bidragssats for at kompensere for denne øgede risiko.

Prisen for afdragsfrihed på FlexLån® og RenteKort, F-Kort og KortRentelån
FlexLån®, også kendt som rentetilpasningslån, og de CITA-baserede hybridlån, som for eksempel RenteKort, F-Kort og KortRente, fungerer anderledes end fastforrentede lån med hensyn til afdragsfrihed. Disse lån har ikke en speciel obligation med afdragsfrihed som fastforrentede lån. Det skyldes, at set fra investorens perspektiv er disse lån faktisk afdragsfri. For eksempel bliver et etårigt FlexLån® ikke afdraget i løbet af det ene år, hvor lånet "lever," men i stedet afdraget som en samlet sum, når et år er gået. Dette gør, at du som låntager ikke behøver at betale ekstra for en obligation med afdragsfrihed, som normalt handles til en dårligere kurs. Dog skal du stadig betale en højere bidragssats på lånet, på samme måde som fastforrentede lån. Faktisk kan bidragstillægget for FlexLån® og CITA-lån i mange tilfælde være endnu højere end for fastforrentede lån. Dette skyldes, at risikoen for disse lån vurderes som værende højere end for fastforrentede lån.
Fordele ved afdragsfrie lån

Ud over den åbenlyse fordel ved at undgå afdrag i en periode og dermed have lavere månedlige udgifter, har nogle afdragsfrie lån også andre fordele.

Når det kommer til fastforrentede lån, ændrer afdragsfriheden karakteren af den bagvedliggende obligation. Investorer er klar over, at du som låntager ikke behøver at afdrage på lånet i op til 10 år, hvilket gør dem usikre på, hvornår de får deres penge tilbage. Dette resulterer i, at obligationen handles til en lidt lavere kurs, hvilket normalt ikke er gunstigt. Dog er denne obligation mere kursfølsom, hvilket betyder, at den vil falde mere i værdi end en tilsvarende obligation, hvor der er aftalt afdrag, når renten stiger.

Dette kursfald er positivt, hvis du ønsker at sælge din bolig eller omlægge dit lån for at reducere din restgæld. Det er dog vigtigt at bemærke, at dette kun gælder for fastforrentede lån.

Dette skyldes delvist, at du ikke har samme mulighed for at spekulere i konverteringer på FlexLån®, da de bagvedliggende obligationer på FlexLån® er ens, uanset om du har afdragsfrihed eller ej.

Fjerne dyrt banklån med afdragsfrihed

Idéen med at fjerne banklån via afdragsfrihed

Mange mennesker har udover deres realkreditlån også et banklån, som kan bruges til forskellige formål, såsom at finansiere de sidste 20% af boligens værdi eller anden gæld.

I nogle tilfælde kan det virke fristende at vælge afdragsfrihed på ens realkreditlån, mens man hurtigt afdrager det dyrere banklån. Dette kan føre til lavere rentebetalinger på kort sigt, men det skal bemærkes, at det samtidig øger bidragssatsen på hele realkreditlånet.

Ulempen ved at vælge afdragsfrihed

Ulempen ved at vælge et afdragsfrit lån er, som tidligere nævnt, at du kan opleve en dårligere kurs og en højere bidragssats, hvilket også kan betyde en lidt højere rente.

Den højere bidragssats betales på hele lånets restgæld og afhænger af lånetypen og belåningsgraden. Forskellen spænder typisk mellem 0,1% og 0,3%. Dette betyder, at du ekstrabetaler mellem 1.000 og 3.000 kr. om året per lånt million. Beløbet kan blive en smule højere, især hvis det drejer sig om et fastforrentet lån, da der også kan opstå et større kurstab i denne type lån.

Fordel ved at fjerne banklån med afdragsfrihed

Fjernelsen af banklånet medfører ikke kun en lavere rentebetaling på banklånet, men det bringer også flere andre fordele med sig.

Banklån er forbundet med visse ulemper i forhold til realkreditlån. Ved at afvikle banklånet hurtigere, slipper du også hurtigere af med disse ulemper.

Nogle af ulemperne inkluderer bankens øgede beføjelse til at kræve lånet indfriet eller justere rentesatserne. Dette kan ske i forskellige situationer, såsom manglende overholdelse af låneaftaler med banken, skift til en anden bank eller andre forhold, der kan påvirke dit forhold til banken.

Banklån har typisk variable rentesatser, hvilket betyder, at renten kan stige eller falde i takt med ændringer i samfundets renteniveau. Ved at afvikle banklånet hurtigere undgår du også denne risiko og usikkerhed.

Når afdragsfriheden udløber

Udløb af afdragsfrihed – hvad nu?

Når din afdragsfrihed nærmer sig udløb, skal du træffe vigtige beslutninger og overveje flere spørgsmål. Du har vænnet dig til at betale renter og bidrag til kreditforeningen uden at afdrage på dit lån. Dog må et realkreditlån maksimalt løbe i 30 år. Hvis du har haft et 30-årigt lån og brugt 10 af disse år med afdragsfrihed, skal du nu begynde at afdrage på lånet, og det medfører en markant højere månedlig ydelse.

Du står over for valget om at fortsætte med det afdragsfrie lån eller konvertere til et nyt. Hvis du vælger den første mulighed, skal du i praksis begynde at afdrage lånet over de resterende 20 år, selvom dagens lån normalt tilbyder en mere fleksibel afdragsprofil efter afdragsfrihedens udløb.

Hvis du vælger at konvertere til et nyt lån, åbner det op for flere muligheder. Dog kan dine valg være begrænsede, især hvis værdien af din bolig er faldet.

Uanset hvad du beslutter dig for, er det vigtigt at gennemgå din økonomi og udarbejde en plan for dine lån. Dine beslutninger har stor betydning for din fremtidige privatøkonomi, og det kan blive dyrt at ændre kurs, hvis du vælger den forkerte løsning.

Muligheder hvis afdragsfriheden ikke skal forlænges

Hvis du ønsker at forlænge afdragsfriheden, skal du aktivt konvertere dit lån. Ellers vil lånet automatisk begynde at afdrage, hvilket kan medføre en hurtigere tilbagebetaling over en periode på måske 20 år. Dette vil resultere i en højere månedlig ydelse, som kan være mere end du er vant til.

Hvis du vælger IKKE at konvertere lånet, kan du undgå en række omkostninger, både i forbindelse med indfrielse af det eksisterende lån og i forhold til optagelse af et nyt lån.

Der kan dog være en fordel ved at konvertere lånet, især hvis din bolig er steget i værdi eller hvis en anden kreditforening tilbyder den nye lånetype til en lavere pris sammenlignet med din nuværende kreditforening.

Generelt er det en god idé at undersøge mulighederne for at skifte kreditforening, når du konverterer lån, da du kan spare betydelige penge med en relativt beskeden indsats.

Muligheder ved forlængelse af den afdragsfri periode

Ønsker du en ny afdragsfri periode, men allerede har brugt 10 års afdragsfrihed, bliver du nødt til at omlægge lånet. En omlægning er teknisk set et nyt lån, som kan løbe i op til 30 år, hvoraf nogle år (op til 10 år) kan være afdragsfrie.

Ved en lånomlægning er det vigtigt at undersøge, hvilken kreditforening der tilbyder den bedste omlægning. Kreditforeningerne kan tjene mange penge i forbindelse med omlægninger eller konverteringer.

En måde, hvorpå du som kunde kan spare penge, er ved at sikre, at din bolig bliver vurderet korrekt. Den offentlige ejendomsvurdering er ikke afgørende; det er vurderingen, som kreditforeningen selv fastsætter for din bolig, der betyder noget.

Boligens vurdering påvirker blandt andet din bidragssats og dermed de månedlige omkostninger for dit lån. Det er derfor vigtigt at få en nøjagtig vurdering af din bolig for at opnå de mest fordelagtige lånevilkår.

Forlængelse af afdragsfrihed hvis boligen er faldet i værdi

Hvis din bolig er faldet i værdi og samtidig udløber afdragsfriheden, befinder du dig som boligejer i en udfordrende situation.

Kreditforeningen kan ikke ændre lånet til et nyt afdragsfrit lån, da de ikke kan yde afdragsfrihed, når lånet overstiger 80% af boligens værdi.

I denne situation har du som låntager to muligheder:

  1. Optag et nyt realkreditlån på op til 80% af boligens aktuelle værdi (den værdi, som kreditforeningen fastsætter) og få afdragsfrihed på dette lån. Det overskydende beløb, som du skylder, kan konverteres til et boliglån, der fungerer som et almindeligt banklån. Dette lån kan i visse tilfælde være afdragsfrit, men med en højere rente end dit realkreditlån.
  2. Begynd at afdrage på lånet. Her er det ikke nødvendigt for kreditforeningen at foretage en ny vurdering af boligen, så du kan beholde dit realkreditlån, selvom det overstiger boligens værdi.