fbpx

Er bidrag til realkreditlån fradragsberettiget?

Bidrag er en administrationsomkostning, som realkreditinstitutter opkræver fra låntagere som en del af realkreditlån. Det dækker omkostningerne ved lånets formidling og administration. Bidrag kan normalt trækkes fra i skat som en omkostning ved låntagning.

Overvågning af realkreditlån

Hvad dækker bidrag over?

Bidrag dækker den betaling, som et realkreditinstitut tager for at formidle et lån mellem låntager og långiver.

I princippet låner et realkreditinstitut ikke penge til en låntager. Pengene, der udbetales som lån, stammer fra solgte obligationer svarende til det beløb, som låntager ønsker at låne. Med andre ord betales renterne fra de solgte obligationer til dem, der ejer dem, altså långiveren. Derefter formidler realkreditinstituttet et tilsvarende beløb til den person, der ønsker at optage lånet, altså låntageren.

Realkreditinstituttet fungerer altså som en mellemmand mellem parterne, og de opkræver et gebyr for denne service, hvilket kaldes bidrag.

Med andre ord er renten ikke det beløb, som realkreditinstituttet tjener på lånet, hvilket ofte er en udbredt misforståelse.

Hvad inkluderer bidragssatsen?
Hvad bidragssatsen præcist er, afhænger af flere faktorer, og den kan variere mellem forskellige realkreditinstitutter. Disse faktorer omfatter normalt:

  • Omkostningerne ved at formidle lån.
  • Risikoen for, at låntager ikke kan tilbagebetale lånet.
  • Restgældens størrelse.
  • Belåningsgraden (hvor stor en del af boligens værdi, der er belånt).
  • Typen af lån.
  • Indtjeningen til kreditforeningen.

 

Kan man trække bidrag fra i skat?
Hver ydelse på et realkreditlån består normalt af tre elementer: renter, bidrag og afdrag. Af disse tre poster er renterne og bidraget normalt skattemæssigt fradragsberettigede.

Hvis låntager beskattes i henhold til personskatteloven, kan der trækkes fradrag i kapitalindkomsten. Med andre ord kan udgifterne trækkes fra i den skattepligtige indkomst. Dette fradrag er uafhængigt af låntagerens indkomstniveau og er tilgængeligt, uanset om låntageren betaler topskat eller ej.