fbpx

Danske Bolig Fri – Et boliglån fra Danske Bank

Banken er forpligtet til at arrangere en vurdering fra en vurderingsmand, når de skal afgøre, om du kan få et realkreditlån. Dette gælder uanset om lånet er til køb af en ny bolig, en belåning i din eksisterende ejendom eller en omlægning af et eksisterende lån. Dette skyldes primært to centrale faktorer:

Danske Bank har introduceret et nyt boliglån ved navn “Danske Bolig Fri.” Lånet minder om et almindeligt prioritetslån og har en variabel rente, der er baseret på en 3 måneders CIBOR-rente plus et individuelt fastsat tillæg.

Overvågning af realkreditlån

Skal man vælge Danske Bolig fri?

Fordele ved Danske Bolig Fri inkluderer øget fleksibilitet, idet du har mulighed for at vælge, hvornår du ønsker afdragsfrihed (forudsat banken godkender det). Lånet er nemt at indfri, og du behøver ikke bekymre dig om kurser, da det altid kan tilbagekøbes til kurs 100. Desuden er renten baseret på CIBOR3, hvilket normalt giver en lavere rente i forhold til et lån med fast rente i hele lånets løbetid, så længe rentestrukturen er normal.

Ulempen ved dette lån er, at det er baseret på en 3 måneders CIBOR-rente, hvilket betyder hyppigere rentetilpasninger sammenlignet med et traditionelt realkreditlån. Du kan opnå en lignende rente på et F3-lån, hvor renten er fast i 3 år i stedet for kun 3 måneder. Derudover kan rentetillægget ændres med blot 6 måneders varsel, og det fastsættes individuelt for hver kunde.

I modsætning til et almindeligt realkreditlån, hvor du betaler bidrag, betaler du på dette lån noget, der kaldes et rentetillæg. Mens dette umiddelbart kan lyde ens, er der en væsentlig forskel. Et rentetillæg fastsættes individuelt for hver kunde, hvilket betyder, at du måske får et andet rentetillæg end din nabo, selvom I har den samme boligværdi og lånestørrelse. Bidragssatser fastsættes derimod ud fra objektive kriterier og kan normalt ikke ændres medmindre du ikke betaler dine lån til tiden eller hvis ændringer gælder for alle låntagere.

Banken introducerer dette lån som et resultat af øget opmærksomhed på de negative aspekter ved at betale bidrag, især i kølvandet på Totalkredits “bidragsskandale.” Desuden giver disse lån banken en højere indtjening, da de ved traditionelle realkreditlån beholder bidraget, mens de sender renteindtægterne direkte videre til investorerne. Med disse boliglån kan banken beholde hele overskuddet selv.

Vi anbefaler generelt denne lånetype som et supplement til almindelige realkreditlån.