fbpx

Ejerskifteforsikring og husforsikring i samme selskab?

Når du overvejer at købe en ejerskifteforsikring, er det ganske normalt at have en række spørgsmål.

Mange tror fejlagtigt, at det bedste valg er at bruge det samme forsikringsselskab til både ejerskifteforsikring og husforsikring. Dette er imidlertid en fejltagelse. Faktisk er du som forsikringstager i en dårligere position, hvis du vælger at kombinere disse to forsikringer hos det samme selskab.

Typiske spørgsmål om ejerskifteforsikring

Når du er på vej til at købe et hus, er det ganske almindeligt at have en række spørgsmål om den ejerskifteforsikring, du skal vælge. Her er nogle af de typiske overvejelser:

Dækningstid
Du skal afgøre, om du vil have dækning i 5 eller 10 år. Dette afhænger af dine præferencer og risikovurdering. En længere dækningstid giver dig større beskyttelse i en længere periode, men det kan også være dyrere.

Almindelig eller udvidet dækning
Du skal beslutte, om du ønsker en almindelig dækning eller en udvidet dækning. Den udvidede dækning indeholder normalt flere elementer og kan give dig bedre beskyttelse, men det vil også øge præmien.

Forskel på dækning mellem selskaber
Ja, der kan være forskelle i dækningen mellem forskellige forsikringsselskaber. Det er vigtigt at gennemgå de specifikke betingelser for hver forsikring og sammenligne dem for at finde den, der bedst opfylder dine behov.

Samme selskab som husforsikring
Som nævnt tidligere, er det ikke nødvendigt at vælge det samme forsikringsselskab til både ejerskifteforsikring og husforsikring. Nogle gange kan det være fordelagtigt at adskille dem for at opnå den bedste dækning og pris for hver type forsikring.

Det er en god idé at undersøge dine muligheder nøje og overveje din økonomiske situation, dine behov og den specifikke ejendom, du køber, før du træffer en beslutning om din ejerskifteforsikring. Det kan også være fornuftigt at konsultere en forsikringsrådgiver for at få vejledning baseret på dine individuelle forhold.

Sælgers tilbud

Når du i forbindelse med købsaftalen modtager et tilbud fra sælger om en ejerskifteforsikring, kan prisen ofte virke meget fordelagtig. Dette skyldes, at sælger normalt er forpligtet til at betale halvdelen af prisen, og derfor vælger den billigste løsning for dem.

Det er dog vigtigt at huske, at du som køber skal leve med forsikringen i fremtiden, så det er essentielt at træffe det rigtige valg.

Hvad der er det rigtige valg afhænger af flere faktorer, men lad os begynde med at afvise en myte, som ofte opstår, når man diskuterer ejerskifteforsikringer.

Myte om ejerskifteforsikringer

Det er en udbredt misforståelse, at man bør tegne sin ejerskifteforsikring hos det samme forsikringsselskab, hvor man har sin husforsikring. Faktisk er dette ikke blot en fejltagelse, men det kan også have negative konsekvenser, især når der opstår en skade.

Historisk set var der en tendens til at anbefale at have både husforsikring og ejerskifteforsikring i samme selskab, da det gjorde det lettere at håndtere skader. Forsikringsselskaberne mente, at det ikke var afgørende, hvilken forsikring der skulle dække, da pengene i sidste ende ville komme fra den samme kasse. Dette gjorde det lettere for kunderne, da de undgik en strid mellem to forskellige forsikringsselskaber om, hvem der skulle betale. Dette havde en vis logik.

I de senere år har forsikringsselskaberne dog ændret deres praksis på dette område, især efter indførelsen af nye regler for ejerskifteforsikringer i maj 2012. Nu behandles husforsikring og ejerskifteforsikring som separate forsikringer, og husforsikringen prioriteres altid før ejerskifteforsikringen. Dette betyder, at husforsikringen altid skal håndtere skader på dit hus først.

Det er vigtigt at forstå, at som forsikringstager har du bevisbyrden for at påvise, at der er en skade i overensstemmelse med vilkårene for din ejerskifteforsikring. Dette er fastsat i forsikringsaftalelovens § 22 og er blevet bekræftet gentagne gange af Ankenævnet for Forsikring. Derfor er det dit ansvar at skaffe bevis for, at der er en skade, som forsikringsselskabet skal dække i henhold til vilkårene for din ejerskifteforsikring.

Eksempel

Lad os illustrere fordelene ved at have hus- og ejerskifteforsikring i forskellige selskaber med et eksempel:

Skadesituationen:
Du opdager en skade i dit hus, der omfatter råd og svamp i loftet samt skader på tagkonstruktionen. Du anmelder skaden til din husforsikring, som sender en taksator ud fra forsikringsselskabet. Taksatoren inspicerer skaden og bekræfter, at den er dækket, og at den skal udbedres. Din husforsikring tager sig af skadeudbedringen.

Hvis ejerskifteforsikringen er i samme selskab som husforsikringen:
Hvis din ejerskifteforsikring er hos det samme selskab som din husforsikring, vil der i de fleste tilfælde ikke ske yderligere undersøgelser. Du ville sandsynligvis føle dig tilfreds, fordi skaden blev dækket. Men her er spørgsmålet: Hvorfor opstod skaden i første omgang?

Hvis ejerskifteforsikringen er i et andet selskab:
Hvis dine forsikringer er opdelt i to separate selskaber, vil taksatoren fra husforsikringen nu undersøge, hvordan skaden opstod. Han vil se på, om der måske er en konstruktionsfejl på taget, der har forårsaget råd og svamp.

Hvis det viser sig at være tilfældet (og det er det ofte), vil han tage forbehold for råd og svamp på din husforsikring, således at forsikringsselskabet ikke behøver at dække en lignende skade i fremtiden. Dette er en forholdsregel for at beskytte selskabet.

Dette forbehold er imidlertid en STOR fordel for dig som kunde. Du kan nu henvende dig til ejerskifteforsikringen, som er i et andet selskab, og informere dem om, at du mener, der er en konstruktionsfejl på dit tag, der har forårsaget skaden.

Ejerskifteforsikringen vil nu oplyse dig om, at det er din opgave at bevise, at der er en skade i overensstemmelse med vilkårene for ejerskifteforsikringen. Dette udgør nu ingen hindring, da du har haft en taksator fra dit andet forsikringsselskab ude for at inspicere skaden og endda tage et forbehold.

Fordelene ved at have ejerskifteforsikringen i et andet selskab:
Dette tilgang har givet dig to væsentlige fordele:

1. Du har opdaget, at der var en konstruktionsfejl på dit tag.
2. Du har bevist for ejerskifteforsikringen, at der er en skade i henhold til vilkårene for ejerskifteforsikringen.

Ejerskifteforsikringen vil nu være ansvarlig for at dække reparationen af dit tag (muligvis endda en udskiftning), så det ikke længere har konstruktionsfejl.

Dette eksempel viser klart fordelene ved at have hus- og ejerskifteforsikring i separate selskaber, da det giver dig mulighed for at afsløre konstruktionsfejl og løfte bevisbyrden i tilfælde af skader.