fbpx

Flexlån

Et FlexLån® er et lån, hvor renten ændres med fastsatte intervaller. Dette betyder, at dine udgifter på længere sigt er ukendte. Lånet kan have en løbetid på op til 30 år og giver mulighed for at have en fast og lav rente i en aftalt periode på op til 10 år.

Et FlexLån® har derfor flere variable elementer end et fastforrentet lån, men det er ofte mere omkostningseffektivt på kort sigt.

FlexLån® er også kendt som rentetilpasningslån.

Der findes forskellige typer af FlexLån®, herunder dem, hvor din månedlige ydelse ikke ændrer sig i takt med renten. Disse lån kaldes T-lån, da det eneste, der ændrer sig, er løbetiden på lånet.

Vores anbefaling

Flexlånet er en fornuftig valgmulighed for personer med en stabil økonomi, der er villige til at påtage sig en vis risiko med det formål at opnå en lavere rente.

På den anden side er Flexlånet ikke egnet, hvis din økonomi er skrøbelig, og en ekstra månedlig udgift på 1.000-2.000 kr. ville have alvorlige indvirkninger på din levestandard.

Flexlånets historie

FlexLån® blev introduceret på det danske marked i 1996 og opnåede hurtigt stor popularitet. Dette skyldtes delvist aggressiv markedsføring fra både banker og realkreditinstitutter samt de unikke fordele ved FlexLån®.

Selvom betegnelsen "FlexLån®" faktisk er registreret som et varemærke af Realkredit Danmark, bruges den nu almindeligt i stedet for den korrekte betegnelse for denne type lån, som er "variabelt forrentede kontantlån."

De øvrige kreditforeninger bruger normalt betegnelsen "Rentetilpasningslån" for denne låntype.

Lånets opbygning

På et FlexLån® ændres renten med fastsatte intervaller.

Teknisk set sker der det, at lånet regelmæssigt refinansieres, hvilket betyder, at et nyt lån overtager pladsen for det gamle, og renten tilpasses i henhold til de vilkår, som markedet fastsætter. (Hvis renten stiger, stiger den månedlige ydelse).

Terminologi

Refinansieres lånet hvert år, kaldes lånet et F1-lån.
Refinansieres lånet hvert tredje år, kaldes lånet et F3-lån.
Refinansieres lånet hvert femte år, kaldes lånet et F5-lån.
Refinansieres lånet hvert tiende år, kaldes lånet et F10-lån.

Tilbagebetaling af Flexlån®

Den løbende tilbagebetaling på et FlexLån® inkluderer:

1. Afbetaling af selve lånet.
2. Renter.
3. Bidrag, som er betaling til realkreditforeningen.

På grund af FlexLån®'s variable rente vil den månedlige betaling ændre sig over tid.

Dette betyder, at du ikke kender dine præcise udgifter gennem hele lånets løbetid. Hvis du ønsker at opretholde den samme månedlige udgift i hele lånets løbetid, kan et fastforrentet lån være et bedre valg.

Indfrielse/konvertering

Du har altid mulighed for at indfri eller konvertere et FlexLån®. Dog afhænger det beløb, du skal betale for at indfri lånet, af kursen på de obligationer, som lånet er baseret på. Dette indebærer, at der er en risiko for tab ved indfrielse.

I sammenligning hermed kan et fastforrentet lån altid indfries til kurs 100.

Der er også mulighed for at få afdragsfrihed på dit Flexlån i op til 10 år. Dette behøver ikke være sammenhængende 10 år, og aftalen kan ændres ved en rentetilpasning. Det kræver dog accept fra Realkredit Danmark. I de perioder med afdragsfrihed betales der et tillæg til bidraget.

Fordele ved Flexlån®

En betydelig fordel ved FlexLån® er, at de samlede renteudgifter og dermed omkostningerne ved lånet forventes at være lavere end ved et fastforrentet lån. Samtidig betaler du også væsentligt mere af på selve lånet, sammenlignet med et fastforrentet lån.

Efter for eksempel 5 år vil du med andre ord have mindre gæld, hvis du har betalt den samme månedlige ydelse på et fastforrentet lån som på et FlexLån.

Ulemper ved Flexlån®

Flexlån er normalt mere omkostningseffektive end fastforrentede lån, men de indebærer også en højere grad af økonomisk usikkerhed.

Variable udgifter

Hvis renten stiger, vil de månedlige udgifter også stige. Dette kan skabe betydelige udfordringer for boligejere, der allerede har stram økonomi.

Beskatning af kursgevinst

Hvis kursen på obligationerne falder, opnår du en kursgevinst. Det er vigtigt at bemærke, at denne kursgevinst er skattepligtig, hvilket betyder, at du skal betale skat af gevinsten.