fbpx

Lånetyper

En af de mest hyppige spørgsmål, som vores kunder stiller, drejer sig om valget af det rette realkreditlån.

Der eksisterer ikke en enkelt, universel løsning. De forskellige lånetyper besidder hver deres fordele og ulemper. At træffe det optimale valg for et realkreditlån indebærer overvejelser om økonomi, personlig tilgang og risikovillighed.

Her nedenfor kan du få indsigt i en række forskellige lånetyper, der er tilgængelige på markedet.

Overvågning af realkreditlån

Opsummering af lånetyper

Valget af det rette lån kan være en udfordrende opgave, idet der findes et væld af forskellige lånetyper.

Hvert lån har sine egne unikke fordele og ulemper, og derfor findes der ikke en generel bedst-eller-værst løsning. Dertil kommer, at formålet med lånet, f.eks. til udlejning eller sommerhus, spiller en væsentlig rolle i beslutningsprocessen.

Valget af et realkreditlån er en langsigtet beslutning med betydelig indflydelse på din økonomi i mange år frem. Det er derfor afgørende at vælge med omhu.

Boliglån

Boliglån refererer til den finansieringsdel, der falder uden for realkreditten. Dette indebærer et eller flere lån, der ofte dækker 80% til 95% eller endda 100% af boligens værdi.

Normalt er den mest omkostningseffektive tilgang at optage et banklån, der er sikret med pant i boligen, almindeligvis kaldet et boliglån. Der er dog også mulighed for at vælge et privat pantebrevslån som alternativ.

Du kan finde yderligere information om de forskellige former for boliglån lige her.

Fastforrentede lån

Det fastforrentede lån, der tidligere dominerede lånemarkedet indtil 2003, er den traditionelle låntype.

Dette lån karakteriseres ved en konstant rentesats og en fast løbetid på op til 30 år.

Fordele og ulemper ved fastforrentede lån

Den mest betydningsfulde fordel ved et fastforrentet lån er, at dine udgifter er forudsigelige og ikke påvirkes af rentefluktuationer.

Ikke desto mindre medfører denne sikkerhed en lidt højere rentesats, hvilket er den største ulempe ved fastforrentede lån.

Yderligere information om fastforrentede lån kan findes her.

Flexlån

Et FlexLån® er karakteriseret ved, at rentesatsen for lånet løbende tilpasses i overensstemmelse med markedsforholdene.

Renten justeres efter en fast tidsplan: For eksempel ændres renten hvert år på et F1-lån, mens det ændres hvert tredje år på et F3-lån, og så videre.

Fordele og ulemper ved FlexLån®

En fordel ved FlexLån® er, at det normalt udgør en økonomisk fordelagtig måde at finansiere boligkøbet på over tid.

En ulempe er, at den månedlige ydelse kan variere og muligvis stige over tid, hvilket gør det svært at forudsige dine fremtidige udgifter.

Du kan finde flere oplysninger om FlexLån® her.

Hybridlån/Citalån

CITA-lån (også kendt som F-Kort, Kort Rente og RenteKort) udgør en relativt ny lånetype, der ved første øjekast minder om FlexLån®.

Renten ændres automatisk hvert halve år, men der er tekniske aspekter ved lånet, der gør det til et noget mere risikabelt valg.

Fordele og ulemper ved CITA-lån

CITA-lån har en gunstig rente på kort sigt.

På den anden side løber du en risiko for, at lånet kan blive dyrere at indfri på længere sigt.

Du kan finde flere oplysninger om KortRente lån her.

Jyske Banks boliglån

Jyske Bank tilbyder en række forskellige banklån, som ved første øjekast ligner realkreditlån med tilsyneladende gunstige betingelser. Det er dog vigtigt at udvise forsigtighed med disse lån, da de opererer under andre regler og lovgivning end realkreditlån.

Fordele og ulemper ved Jyske Banks boliglån

Jyske Banks lån har lave etableringsomkostninger og en gunstig rente.

På den anden side adskiller disse lån sig fra realkreditlån ved, at Jyske Bank har ret til at kræve lånet indfriet til enhver tid, og dette kan medføre betydelige økonomiske omkostninger og placere dig i en ufordelagtig situation.

Læs mere om Jyske Banks boliglån her.

FlexLife®

FlexLife® lånet er en forholdsvis ny lånetype tilbudt af Realkredit Danmark. Det er i grundtræk et almindeligt FlexLån®, men det adskiller sig ved at have en speciel afdragsprofil og nogle unikke (høje) bidragssatser.

Denne vejledning beskriver alle fordelene og ulemperne ved FlexLife®.